Системи 3D моделювання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: http://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6313
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Системи 3D моделювання : навч. посіб. / Б.О. Пальчевський, Б.П. Валецький, Т.Л. Вараніцький / Луцьк, 2016. - 175 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник присвячено теоретичним та практичним основам геометричного моделювання, описані методи моделювання різних кривих ліній і поверхонь, починаючи від елементарних і закінчуючи раціональними кривими і поверхнями на основі В-сплайнів, розглянуто принципи побудови твердих тіл. Значну частину матеріалу присвячено комп'ютерній графіці.
Представлено перелік лабораторних робіт, в яких викладено теоретичні відомості, методики виконання роботи, вимоги до звіту студента та перелік рекомендованої літератури до кожної роботи.
Навчальній посібник підготовлено згідно з навчальним планом магістерського курсу «Системи 3-D моделювання» за спеціальністю 8.05050206 «Машини і технології паковання».
Ключові слова
САПР, моделювання, пакування, креслення
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Файл
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua