Архів монографій

АВТОР/УКЛАДАЧ Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
71 Олександренко І.В., Ніколаєва А.М.

The economy of Bulgaria and the European Union in the global word: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU: Collective Monographs of Scientific Articles

Переглянути /

Олександренко И.В., Николаева А.Н. Антикризисное управление финансовой устойчивостью предприятия. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Kolektivna.monografia.3_15.06.2018 (1).pdf14.85 МБ
72 Жураковська І.В., Шматковська Т.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ УДАЧНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Переглянути /

Жураковская И.В. Шматковская Т.О. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ УДАЧНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBA : collective Monographs of…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Sofia Kolektivna.monografia.3_15.06.2018.pdf14.84 МБ
73 Жураковська І.В., Чудовець В.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

Переглянути /

Жураковськая И.В. Чудовец В.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ. THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBAL WORD : Collective Monographs…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Sofia Kolektivna.monografia.3_15.06.2018.pdf14.84 МБ
74 Жураковська І.В., Чудовець В.В.

Активи в бухгалтерському обліку: науковометодологічний та практичний вимір

Переглянути /

Жураковська І.В. Активи в бухгалтерському обліку: науково-методологічний та практичний вимір : навч. посіб. / І.В. Жураковська, В.В. Чудовець. – Луцьк : Терен, 2013. - 256 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2015 Луцьк : Терен Монографія_Активи.pdf1.47 МБ
75 Садовська І.Б., Жураковська І.В.

Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика

Переглянути /

Садовська І.Б. Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика : монографія / І.В. Садовська, І.В. Жураковська. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 295 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2009 Луцьк : Надстир’я Oblik_int.pdf4.96 МБ
76 Панасюк Л.І., Захарчук Д.А., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В.

Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках

Переглянути /

Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках : монографія / Л.І. Панасюк, Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 154 с.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2019 ІВВ Луцького НТУ Монографія.pdf3.97 МБ
77 Мельничук Ю.Є., Чернящук Н.Л.

Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики в умовах магістратури

Переглянути /

Мельнічук Ю.Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики в умовах магістратури : монографія / Ю.Є. Мельничук (Сачук), Н.Л. Чернящук. – Луцьк : Терен, 2019. – 220 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових технологій

2018 Луцьк : Терен Монографія_редаговане.pdf2.47 МБ
78 Смолич Д.В.

Товарные инновации: экономическая сущность, свойства и управление

Переглянути /

Смолич Д.В. Товарные инновации: экономическая сущность, свойства и управление / Д.В. Смолич. – София : Издательский комплекс УНСС, 2018. – 16 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Луцьк : София: Издательский комплекс УНСС Товарные инновации.pdf307.13 КБ
79 Смолич Д.В.

Modern innovative and information technologies in the development of society

Переглянути /

Smolych D. Innovative methods for generation of new products ideas / Modern innovative and information technologies in the development of society. Monograph. Katovice : Katowice School of Technology, 2018. – P. 178–189.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Katowice Innovative methods for generation of new products ideas.pdf321.27 КБ
80

Апробація моделі сталого економічного розвитку в транскордонному регіоні

Переглянути /

Корольчук Л.В. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості / Л.В. корольчук : колективна монографія ; за ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбач. - Львів-Olsztyn : Національний університет…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2018 Львів-Olsztyn монографія пдф.pdf721.97 КБ