Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
21 Tkachuk A., Zablotskyi V., Kononenko A., Moroz S., Prystupa S.

Directed Formation of Quality, as a Way of Improving the Durability of Conjugated Parts of Friction Pairs

Переглянути /

Lecture Notes in Mechanical Engineering / Advances in Design, Simulation and Manufacturing II / DSMIE 2019 Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Kononenko, A., Moroz, S., Prystupa, S.: Directed Formation of Quality, as a Way of Improving the Durability of Conjugated Parts of Friction Pairs. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and…

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2020
22 Жураковська І.В., Сидоренко Р.В., Бродська І.І.

Factors of influence on employment in small and medium-sized business in Ukraine

Переглянути /

Financial and credit activity: problems of theory and practice Zhurakovska, I. V, Sydorenko, R. V., Shmatkovska, T. O., Brodska, I. I. Factors of influence on employment in small and medium-sized business in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 1, 32. Р. 109–119.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 200379-448596-1-PB (1).pdf422.49 КБ
23 Ткачук О.Л.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОНОВМІСНОЇ ТКАНИНИ

Переглянути /

Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Ткачук О.Л., Остапчук О.В. Вдосконалення технології підготовки льоновмісної тканини. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Луцьк, 2016. Вип. 35. С. 99-104.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2016 silmah_2016_35_17.pdf252.27 КБ
24 Ткачук О.Л., Герасимчук О.П.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ТКАНИНИ ІЗ ВМІСТОМ ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА

Переглянути /

Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Ткачук, О.Л., Остапчук, О.В., Герасимчук О.П. Обґрунтування технології підготовки тканини із вмістом лляного волокна. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2020, Вип. 44 С. 145-154.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2020 JUSTIFICATION OF PREPARATION TECHNOLOGY OF FLAX.pdf761.59 КБ
25 Синій С.В., Сунак П.О., Мельник Ю.А., Мельник А.В., Парасюк Б.О.

Особенности использования программы Оpentest для тестового контроля знаний

Переглянути /

Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе строительной отрасли на европейские стандарты : сб. Междунар. науч.-техн. ст. Синий С. В. Особенности использования программы Оpentest для тестового контроля знаний / С. В. Синий, П. О. Сунак, Ю. А. Мельник, Б. О. Парасюк, А. В. Мельник // Актуальные проблемы инновационной подготовки инженерных кадров при переходе…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2015 Синий С. В. Особенности использования программы Оpentest для тестового контроля знаний.pdf299.34 КБ
26 ZELENKO S., Tluchkevych N., Zelenko O.

THE IMPACT OF THE PEASANT FARMS FUNCTIONING ON THE DIFFERENTIATION OF THE LIVING LEVEL OF THE RURAL POPULATION. A CASE STUDY OF VOLYN REGION, UKRAINE

Переглянути /

Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development THE IMPACT OF THE PEASANT FARMS FUNCTIONING ON THE DIFFERENTIATION OF THE LIVING LEVEL OF THE RURAL POPULATION. A CASE STUDY OF VOLYN REGION, UKRAINE / Oksana AGRES, Anatoliy SHVORAK, Olga MARCUS, Sergii ZELENKO, Nataliia TLUCHKEVYCH, Oksana ZELENKO…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2020
27 Зеленко О.М.

Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції

Переглянути /

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки Зеленко О. М. Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки. 2019. Вип. ІІ (74). С. 70-82.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019
28 Зеленко О.М.

Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності

Переглянути /

Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. Зеленко О. М. Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2019. №3(44). С. 90-97.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Сталий розвиток економіки 3(44) 2019.pdf8.27 МБ
29 Зеленко О.М.

Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності

Переглянути /

Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. Зеленко О. М. Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 70–76.
DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 14.pdf833.26 КБ
30 Зеленко О.М.

Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Зеленко О. М. Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу. Економічний форум : наук. журн. 2019. № 2. С. 152-159.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019