Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
31 Ліпич Л.Г., Зеленко О.М.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ

Переглянути /

Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 16 (1).pdf329.38 КБ
32 Саварин П.В., Ящук А.А., Поліщук М.М., Великий О.А.

Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів

Переглянути /

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів / П.В. Саварин, А. А. Ящук, М.М. Поліщук, О.А. Великий // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук журн. 2019. - Вип. 35. – С. 68–74.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2019
33 Поліщук М.М., Саварин П.В., Олещук Т.С., Марчук Б.І.

Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера

Переглянути /

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера / М.М. Поліщук, П.В. Саварин, Т.С. Олещук, Б.І. Марчук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2019. - Вип. 35. – С. 60–68.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2019
34 Саварин П.В., Ящук А.А., Корнійчук Н.І.

Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV

Переглянути /

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV / А. А. Ящук, П. В. Саварин, Н. І. Корнійчук. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2017. Вип. 28. – С. 35–40.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 Ящук А.А., Саварин П.В., Корнійчук Н.І.pdf393.26 КБ
35 Саварин П.В.

Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю

Переглянути /

Компʼютер у школі та сімʼї : наук.-метод. журн. Саварин П. В. Науково-теоретичні передумови застосування медіа-технологій у підготовці фахівців технічного профілю. Компʼютер у школі та сімʼї : наук.-метод. журн. 2016. №4 (132). С. 4–7.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2016 CSF4_2016.pdf14.75 МБ
36 Саварин П.В.

Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності

Переглянути /

Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. Саварин П. В. Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності. Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. К., 2015. №9. С. 89–94.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

2021 Кафедра цифрових технологій

2015 Scan-160311-00011.pdf4.74 МБ
37 Саварин П.В.

Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій

Переглянути /

Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. Саварин П. В. Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій. Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. 2015. Т. 46, №2. С. 81–90.
Режим доступу до ресурсу:…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2015 Scan-151202-0001.pdf2.43 МБ
38 Саварин П.В.

Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства

Переглянути /

Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : Навукова-практычны часопiс Демьянчук А.Н., Саварин П.В. Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства. Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : навукова-практычны часопiс. Вiцебск, 2014. №6 (84). С. 100–105.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2014 Scan-150303-0001.pdf647.62 КБ
39 Саварин П.В.

Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю

Переглянути /

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Демʼянчук, П. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2014 Scan-141025-0001.pdf2.06 МБ
40 Лепкий М.І., Подоляк В.М., Саварин П.В.

Оцінка готовності студентів-магістрів вищого технічного навчального закладу до педагогічної діяльності

Переглянути /

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки РДГУ : зб. наук. пр. Лепкий М. І., Подоляк В. М., Саварин П. В., Оцінка готовності студентів-магістрів вищого технічного навчального закладу до педагогічної діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки РДГУ : зб.…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2013 Scan-150217-0001.pdf15.74 МБ