Кафедра менеджменту (ФБ)

Оберіть тип матеріалу
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Зеленко О.М., Черчик Л.М., Полінкевич О.М.
Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки МОНОГРАФ_СЕЕБ_6 ПР(1).pdf5.51 МБ
2 Зеленко О.М., Полінкевич О.М., Ковальська Л.Л. , Ліпич Л.Г., Рудь Н.Т., Морохова В.О.
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2007 Луцьк : Вежа-Друк Polinkevych_mon.pdf4.34 МБ
3 Вавдіюк Н.С., Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Абрамова І.О., Вахович І.М.
Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Луцьк : Терен монограф_2_СЕЕБ.pdf6.97 МБ
4 Вавдіюк Н.С., Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Камінська І.М.
Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпеки

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Луцьк : Терен монограф_3_СЕЕБ.pdf6.01 МБ
5 Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Абрамова І.О.
Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Луцьк : Терен 334784355.pdf2.89 МБ
6 Смолич Д.В.
Товарные инновации: экономическая сущность, свойства и управление

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Луцьк : София: Издательский комплекс УНСС Товарные инновации.pdf307.13 КБ
7 Смолич Д.В.
Modern innovative and information technologies in the development of society

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2018 Katowice Innovative methods for generation of new products ideas.pdf321.27 КБ
8 Смолич Д.В.
Modern Tendencies in Business and Public Sector

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2016 Opole Current trends formation and management of enterprise's product.pdf246.66 КБ
9
Ринок платіжних карток України: аналіз та стратегії забезпечення ефективності функціонування

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2016 РВВ Луцького НТУ Монографія_2016.pdf3.05 МБ