Polinkevych O.

Оберіть тип матеріалу
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Kovalska L., Polinkevych O.
The economy of Bulgaria and the European Union in the global word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Sofia Polinkevych_Kovalska_Kolektivna.monografia.3_15.06.2018.pdf1.07 МБ
2 Polinkevych O.
Methodological bases and practice of sustainable development implementation

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2015 Bielsko-Biala Polinkevych_Methodological_bases.pdf623.47 КБ
3 Polinkevych O.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E (1).pdf747.98 КБ
4 Polinkevych O., Kolosok A.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kolosok_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E.pdf822.81 КБ
5 Polinkevych O.
Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania ekonomistów

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Przedsięborstwo, gospodarka i społeczeństwo_skład 13.08..pdf713.58 КБ
6 Polinkevych O.
Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Poznań Polinkevych_2Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E-2 kor (1).pdf471.96 КБ