Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф.

Оберіть тип матеріалу