Проектування самохідних лісових машин

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10011
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Проектування самохідних лісових машин : конспект лекцій для студ. спец. 133 «Галузеве машинобудування» денної і заоч. форм навч. / Н.О. Толстушко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 68 с.
Ключові слова
Ліс, лісове господарство, обладнання лісового комплексу, самохідні лісові машини, технологія лісозаготівлі, сортиментовоз.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Толстушко Наталія Олександрівна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
nataleksa1978@gmail.com