Волинь повоєнна: соціально-економічні та культурні процеси 40–50 рр. XX ст.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10058
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Сушик І. В. Волинь повоєнна: соціально-економічні та культурні процеси 40–50 рр. XX ст. : монографія / Ірина Вікторівна Сушик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 276 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії досліджено соціально-економічні та культурні процеси на Волині у 1944–1953 рр. Показано відновлення радянської влади у Волинській області, відбудову її господарства, інтеграцію в загальносоюзну систему. Відзначено, що ці процеси здійснювалися здебільшого силовими методами, супроводжувалися значними деформаціями у плануванні і розвитку окремих галузей промисловості, сільськогосподарського виробництва, надмірною централізацією управління, невідповідністю нагальним життєвим потребам населення. Аналізуються етнодемографічні й міграційні процеси, стан медицини та охорони здоров’я, розвиток освіти, культури, соціально-побутової сфери. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, від вирішення яких залежав життєвий рівень населення, його матеріальне, духовне й культурне забезпечення.
Події 40–50-х рр. XX ст., що відбувалися у Волинській області суттєво впливали на подальшу долю регіону. Вочевидь, вони ускладнюють й вирішення усіх сучасних проблем, пов’язаних з переходом від адміністративно-директивної до ринкової економіки, від монолітного загальносоюзного народногосподарчого комплексу до власної національної соціально-економічної системи суспільного буття українців.
Ключові слова
Волинь, соціально-економічні процеси, культура, соціальне забезпечення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Сушик Ірина Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
sushykiryna@ukr.net