Етика та деонтологія соціального працівника

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10061
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Сушик І.В. Етика та деонтологія соціального працівника : навч. посіб. / І.В. Сушик. – Луцьк : ІВВ Луцький НТУ, 2020. – 188 с.
Короткий огляд (реферат)
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 23 «соціальна робота» спеціальності 232 «соціальне забезпечення». Розглянуто питання професійної етики та моралі, ділового етикету, що сприятиме формуванню фахових компетентностей у підготовці соціальних працівників. Вагому частину видання займають додатки, які практичними завданнями підсилюють теоретичну частину посібника.

Ключові слова
Етика, професійна етика, мораль, деонтологія, професійна культура.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сушик Ірина Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
sushykiryna@ukr.net