Оцінка ефективності систем оплати праці виробничого підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10099
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Московчук А. Т., Ліщук М. Є. Оцінка ефективності систем оплати праці виробничого підприємства. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XII міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. 12. С. 74-76.
Ключові слова
Системи оплати праці, ефективність, показники, індекс продуктивності праці, індекс фонду оплати праці.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua