Факторний аналіз в управлінні витратами на оплату праці

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10100
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Московчук А. Т. Факторний аналіз в управлінні витратами на оплату праці. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 25-26 черв. 2021 р. Луцьк, 2021. С. 33–35.
Ключові слова
Витрати, оплата праці, аналіз, фактори.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua