Методичний інструментарій аналізу собівартості продукції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10101
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Московчук А. Т. Методичний інструментарій аналізу собівартості продукції. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 9 жовт. 2020 р. Луцьк, 2021. Вип. 8. С. 279-281.
Ключові слова
Собівартість продукції, способи факторного аналізу , функціональний зв'язок, метод головних компонент.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua