Агрометеорологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10139
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Агрометеорологія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.В. Федонюк, М.А. Федонюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 48 с.
Ключові слова
Агрометеорологія, агрономія, агрометеорологічні чинники.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com