Історія та теорія соціальної роботи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10179
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Історія та теорія соціальної роботи : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.Ю. Сільвестрова, О.І. Ситник. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 27 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сільвестрова Оксана Юріївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
oksana_35@ukr.net