Економіка праці і соціально-трудові відносини

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10180
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка праці і соціально-трудові відносини : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 232 «Соціальне забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Шубала. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 66 с.
Ключові слова
Економіка праці і соціально-трудові відносини.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua