Методи організації та проведення соціальних досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10189
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методи організації та проведення соціальних досліджень : метод. вказівки до семінарських занять для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Піменова. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 33 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Піменова Ольга Олександрівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
socio.lntu@ukr.net