Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10272
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Митна справа та торгівля» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форми навч. / уклад. Речун О.Ю. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 60 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Передрій Оксана Ігорівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
o.peredriy@lntu.edu.ua