Аналіз шкідливого програмного забезпечення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10274
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Аналіз шкідливого програмного забезпечення : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 «Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Міскевич, К.Я. Бортник. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 56 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Міскевич О.І.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
miskevich87@gmail.com