Мотивація в бізнесі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10312
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Мотивація в бізнесі : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка підприємства» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. І. Оксенюк, Ю. В. Волинчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 60 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Оксенюк К.І.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.oksenyuk@lntu.edu.ua