Методичні вказівки до фахового тренінгу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10348
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методичні вказівки до фахового тренінгу : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.А. Урбан, Т.О. Полянська. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 24 с.
Ключові слова
Фаховий тренінг, фахові компетентності, практика, практичні навички.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Полянська Тетяна Олександрівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
t.poljanska@lntu.edu.ua