Комп’ютерні технології в навчальному процесі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10349
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комп’ютерні технології в навчальному процесі : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.А. Олексів. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 48 с.
Ключові слова
Комп'ютерні технології, навчальний процес, електронні засоби навчального призначення.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua