Основи наноелектроніки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10366
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи наноелектроніки : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 30 с.
Ключові слова
Фізика, електроніка, наноелектроніка, квантова яма, квантова точка, рівняння Шредінгера.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net