Надійність та діагностування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10438
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Надійність та діагностування : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для студ. спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології" денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.О.Гуменюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. - 10 с.
Ключові слова
Теорія надійності, надійність елементів технічних систем, методи аналізу надійності об’єктів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Гуменюк Лариса
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)