Надійність та діагностування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10439
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Надійність та діагностування : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно–технології" денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.О. Гуменюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. - 30 с.
Ключові слова
Аоказники безвідмовності системи, послідовно – паралельні структури АСУ, структури АСУ, що містять вузли типу
“трикутник”, забезпечення заданих вимог до показників надійності АСУ.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Гуменюк Лариса
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)