Теорія та практика використання баз даних

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10444
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теорія та практика використання баз даних : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Лотиш. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 36 с.
Ключові слова
Бази даних. SQL
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лотиш Володимир
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)