Бази даних та мова SQL

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10492
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Бази даних та мова SQL : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Філологія» галузь знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 «Філологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 140 с.
Ключові слова
Бази даних, SQL, MySQL Workbench, запити, MySQL.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net