Безпека хмарних технологій

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10517
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Безпека хмарних технологій : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н. В. Багнюк, Л. М. Кирилюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 76 с.
Ключові слова
Безпека, хмарні технології, інформаційні технології, SaaS, PaaS, IaaS.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Багнюк Н.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
bagnyuknata@gmail.com