Методи визначення фальсифікації товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10518
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методи визначення фальсифікації товарів : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Митна справа і торгівля», спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т. С. Ярошевич, О. В. Пахолюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 104 с.
Ключові слова
Харчовий продукт, фальсифікація, метод, показник якості, критерій ідентифікації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ярошевич Т.С.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
t.yaroshevych@lntu.edu.ua