Економіка підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10536
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Л. Г. Ліпич; Волинець І. Г., Громко Л. С., Загоруйко В. Л., Кулинич М. Б., Кушнір М. А., Левицький В. В., Мохнюк А. М., Полінкевич О. М., Сак Т. В., Скорук О. А., Фатенок-Ткачук А. О., Хілуха О. А., Чуліпа І. Д., Шостак Л. В., Ющишина Л. О. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 14,95 Мб.
Короткий огляд (реферат)
У підручнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Здійснено характеристику нормативно-правових засад їх функціонування й виробничо-господарських процесів. Детально розкрито питання ресурсного забезпечення, ефективної організації, управління, планування, регулювання, діагностики та безпеки діяльності підприємств. Підручник містить тести, практичні задачі, а також кейси реальних підприємств.
Видання призначене для студентів економічних спеціальностей бакалаврів та магістрів, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців і читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств у ринкових умовах господарювання.
Ключові слова
Економіка підприємства, стратегія, фінансова звітність, основні засоби, оборотні засоби, бізнес-діагностика, банкрутство.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua