Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10784
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Філологія (Прикладна лінгвістика)» галузь знань 03 «Гуманітарні науки» спец. 035 «Філологія» спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю.Є. Мельничук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 34 с.
Ключові слова
Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні технології, професійна діяльність фахівця.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua