Соціальний аудит і аналіз

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10806
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Соціальний аудит і аналіз : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. Р. В. Сидоренко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 28 с.
Ключові слова
Аудит, соціальний аудит, соціальний аналіз, соціально-відповідальний бізнес, соціальна звітність.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сидоренко Роман Вікторович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
r.sydorenko@lntu.edu.ua