Облік в неприбуткових організаціях і проектної діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10808
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Облік в неприбуткових організаціях і проектної діяльності : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р. В. Сидоренко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 20 с.
Ключові слова
Неприбуткові організації, благодійна допомога, грантові кошти, проектна діяльність.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сидоренко Роман Вікторович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
r.sydorenko@lntu.edu.ua