Організація ресторанного господарства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10821
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація ресторанного господарства : метод. вказівки до викон. практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми ««Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфери обслуговування спец. 242 Готельно-ресторанна справа денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Громик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 50 с.
Ключові слова
Ресторанне господарство, організація виробництва, оперативне планування.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Громик Оксана Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
o.hromyk@lutsk-ntu.com.ua