Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10837
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Московчук А. Т., Ліщук В. І. Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 жовт. 2017 р. Луцьк, 2017. Ч. 1. С. 55 – 57.
Ключові слова
Витрати, класифікація витрат, управління, управлінські рішення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua