Конфліктологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10918
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Конфліктологія : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. М. С. Забедюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 23 с.
Ключові слова
Конфлікт, види конфліктів, конфлікт інтересів, міжгрупові конфлікти, ознаки конфлікту, стадії конфлікту, функції конфліктів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net