Кваліфікаційна робота бакалавра

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10928
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Кваліфікаційна робота бакалавра : метод. вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. Я. Малиновський, О. Ю. Сільвестрова, І. В. Сушик. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 32 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сільвестрова Оксана Юріївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
oksana_35@ukr.net