Іноземна мова за професійним спрямуванням

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11093
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування усіх спец. денної та заоч. форм навч. / уклад. А.М. Губіна. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017 – 104 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net