Фінансовий облік і звітність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11158
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Чудовець В. В., Жураковська І. В. Фінансовий облік і звітність : навч. посіб. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2018. 330 с.
Короткий огляд (реферат)
Фінансовий облік забезпечує формування інформації про господарську діяльність підприємства, його активи, власний капітал та зобов’язання, що є основною складання звітності підприємств. Цей посібник розкриває процес ведення обліку та складання фінансової звітності в контексті національних П(С)БО, МСБО та МСФЗ. Посібник містить шість розділів, кожен з яких має окреме тематичне і змістове наповнення.
Рекомендовано для студентів закладів вищої, а також для практикуючих бухгалтерів, бажаючих самостійно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з фінансового обліку та звітності.
Ключові слова
Фінансовий облік, фінансова звітність, активи, зобов'язання, власний капітал, прийняття рішень, користувачі інформації.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Чудовець Віталій Васильович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
v.chudovets@lutsk-ntu.com.ua