Управлінський облік. Практикум

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11170
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Тлучкевич Н. В. Управлінський облік. Практикум : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ, 2018. 216 с.
Короткий огляд (реферат)
Структуровано навчальний посібник за десятьма розділами. Практичні завдання за кожною темою доповнено переліком ключових термінів і понять, запитаннями для самоконтролю, тестами та практичними завданнями. У практикумі подано в чіткій послідовності завдання, які сприяють вивченню управлінського обліку.
Окремим розділом представлений «Глосарій термінів», який стане значною допомогою у засвоєнні студентами поданого в посібнику матеріалу.
Для розвитку логічного мислення і поглибленого вивчення окремих питань в навчальному посібнику запропоновано наскрізну задачу з управлінського обліку, виконання якої наблизить студентів до особливостей практики управлінського обліку з врахуванням організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, а також для бажаючих самостійно оволодіти практичними навичками з управлінського обліку.
Ключові слова
Управлінський облік, витрати, собівартість, метод обліку витрат, маржинальний прибуток, бюджет, центр відповідальності, управлінське рішення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Тлучкевич Наталія Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.tluchkevych@lutsk-ntu.com.ua