Облік і звітність в оподаткуванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11171
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Облік і звітність в оподаткуванні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» спец. 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. І. І. Бабіч. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 144 с.

Ключові слова
Облік, оподаткування, звітність.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Бабіч Ірина Іллівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.babich@lutsk-ntu.com.ua