Фінансовий облік I : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11210
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансовий облік I : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання/ уклад. С.В. Зеленко. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 32 с.
Ключові слова
Фінансовий облік I самостійна робота, ФО 1 самостійна, ФО І самостійна
Рік видання
Видавець
Луцький НТУ
Ініціали працівника
Зеленко Сергій Володимирович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
s.zelenko@lutsk-ntu.com.ua