Фінансова психологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11233
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансова психологія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінансовий менеджмент» спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. М. С. Забедюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 29 с.
Ключові слова
Психологія фінансового ринку, психологія підприємницького мислення, психологія інвестицій та інновацій, психологія багатства та бідності, споживацька психологія.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net