Фінансовий консалтинг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11236
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансовий консалтинг : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. М. С. Забедюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 31 с.
Ключові слова
Консалтинг, консалтингова послуга, фінансовий консалтинг, інвестиційний консалтинг, консультант, податковий консалтинг.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net