Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11274
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 62 с.
Ключові слова
Методи оптимізації, критерій оптимальності, цільова функція, електротехнічна система.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Волинець Владислав Ігорович
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)
Електронна пошта
vvi76@i.ua