Цифрові технології в освіті

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11281
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Цифрові технології в освіті : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. – 124 с.
Ключові слова
Цифрові технології, освітній процес, електронні ресурси, хмарні технології, педагогічний програмний засіб.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua