Технології E-learning та LMS

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11285
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології E-learning та LMS : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.А. Олексів. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. – 48 с.
Ключові слова
Технології E-learning, LMS, електронне навчання, цифрові технології.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua