Веб-технології та веб-дизайн

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11295
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Веб-технології та веб-дизайн : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» спец. 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю.Є. Мельничук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 44 с.
Ключові слова
Веб-технології, веб-дизайн, верстка сайтів, HTML, CSS.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua