Педагогічна майстерність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11298
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Педагогічна майстерність : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)», «Середня освіта (Інформатика)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 014.09 Середня освіта (Інформатика) заоч. форми навч. / уклад. О.Г. Сушик. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 46 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua