Основи теорія та розрахунок сільськогосподарських машин для рільництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11307
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи теорії та розрахунок сільськогосподарських машин для рільництва : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Є. Цизь. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 80 с.
Ключові слова
Сільськогосподарські машини, теорія, розрахунок, практичні заняття.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net